Kontakt


Ministarstvo gospodarstva

Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb


Sektor za industriju i investicije

Telefon: 01/610 69 67 , 01/610 97 35 , 01/610 69 52


Dnevno radno vrijeme državnih službenika i namještenika traje od 8,30 do 16,30 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9 do 16 sati.
Uredovno vrijeme blagajne Ministarstva je od 13 do 16 sati.


Tehnička podrška

Telefon: 092/24 91 404
email: ana.ajzele@gauss.hr